Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego po raz drugi bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne jest zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień. Jego realizacja przewidziana jest na okres 2023-11-01 – 2026-10-31.

Nasza biblioteka w ramach projektu prowadzi działania związane ze wsparciem uczniów szkół podstawowych (VI-VIII klasa) oraz szkół ponadpodstawowych takie jak:

  • spotkania i warsztaty autorskie – spotkania z naukowcami, ekspertami, a także autorytetami w danej dziedzinie;
  • uczniowskie konferencje naukowe – obejmujące m.in.: wykłady naukowców i nauczycieli akademickich, wystąpienia uczniów, sesje posterowe, stoiska kół studenckich i uczelni;

Szczegółowe informacje odnośnie całego projektu znajdują się tutaj i tutaj.

Dokument zawierający ogólne zasady udziału w projekcie Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne znajduje się tutaj.

Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa (PUKN)

Już od 2017 roku we współpracy z Politechniką Gdańską organizujemy jesienią Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową. Do tej pory zrealizowaliśmy siedem edycji, którym towarzyszyły różne tematy przewodnie. Hasłem ostatniej konferencji, która odbyła się w 2023 roku było „Ciało człowieka – fascynująca maszyneria”. Konferencja składa się z kilku paneli dziedzinowych (nauki humanistyczne, techniczne i biologiczno-chemiczne), które dają możliwość wymiany myśli i spostrzeżeń, wysłuchania wykładów wygłoszonych przez specjalistów oraz zaprezentowania własnych referatów. W wydarzeniu można uczestniczyć jako prelegent, autor postera naukowego lub słuchacz.

Dzięki temu konferencja jest okazją do aktywizowania i wspierania uczniów zdolnych, rozbudzania ich zainteresowań, a także daje ona szansę kształcenia umiejętności zabierania głosu w dyskusji naukowej. To wydarzenie promujące wiedzę zrzesza co roku kilkuset uczniów, którzy uczestniczą w dyskusjach na tematy związane m.in. z przyszłością planety, działaniem ludzkiego ciała czy miejscem człowieka w świecie zdominowanym przez technologię i media.

Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz naszego Facebooka i Instagrama, gdzie publikujemy najnowsze informacje.

Spotkania/warsztaty autorskie

Równolegle z konferencją uczniowską od 2017 roku organizujemy w ramach projektu spotkania oraz warsztaty autorskie. Mają one na celu umożliwienie uczniom kontaktu z uznanymi w skali kraju pisarzami, naukowcami i innymi specjalistami. Podczas tych wydarzeń uczestnicy mogą z nimi wchodzić w interakcję poprzez rozmowę i zadawanie pytań, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje społeczne oraz zainteresowania. Ponadto mogą szlifować swoje umiejętności, słuchać pasjonujących historii i poznawać odmienne perspektywy spojrzenia na świat. Dzięki temu spotkania i warsztaty inspirują do własnego rozwoju, dodają pewności siebie i pozwalają odkryć nowe pasje.

Do tej pory gośćmi naszych spotkań byli: Rafał Kosik, Adam Wajrak, Ewa Lipska, Małgorzata Warda (warsztaty kreatywnego pisania), Weronika Łucyk (warsztaty teatralne), Jacek Pałkiewicz, Monika Tomczyk (warsztaty teatralne), dr Łukasz Lamża, Katarzyna Ryrych, dr Klaudia Rosińska (warsztaty dot. bezpieczeństwa w sieci), dr Natalia Mętrak-Ruda, Justyna Suchecka (warsztaty komunikacji społecznej) oraz Przemysław Rudź. Z kolei pierwszym gościem spotkania autorskiego w 2024 roku był ilustrator i rysownik Daniel De Latour.

Dostępność

Dokładne informacje o dostępności cyfrowej oraz architektonicznej można znaleźć klikając tutaj.

Specjalne potrzeby

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz inne specjalne potrzeby? Zatem przy wysyłaniu swojego zgłoszenia do udziału w wydarzeniu poinformuj nas o tym. Postaramy się dostosować do Twoich potrzeb, abyś mógł/mogła bez przeszkód uczestniczyć w warsztatach, konferencji lub spotkaniu autorskim. Czekamy na Twoją wiadomość.

Sprawdź najnowsze wydarzenia w ramach projektu Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne poniżej:

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie