10 kwietnia 2024 odbędzie się XX Sesja Metodyczna „Po(prawna) biblioteka. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych” – szczegóły pod tym linkiem.

miniatura sesja metodyczna

 

Sesje Metodyczne odbywają się corocznie w marcu w siedzibie Biblioteki i mają formę konferencji.

Pierwsza sesja zorganizowana została w 2004 r. i od tego momentu cieszy się dużą popularnością w pomorskim środowisku oświatowym. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Sesja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy oraz innych nauczycieli zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami. Tematyka spotkań wiąże się podstawowymi kierunkami polityki państwa określanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także odpowiada aktualnym potrzebom zgłaszanym przez nauczycieli.

Całość spotkania podzielona jest na 2 bloki: teoretyczny z udziałem cenionych ekspertów oraz praktyczny z udziałem nauczycieli z pomorskich szkół, m.in. nagrodzonych w Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”.

 

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie