Celem sieci współpracy i samokształcenia jest przede wszystkim poszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań, a także rozwiązywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy nauczyciela bibliotekarza.

Uczestnictwo w spotkaniach to okazja do wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska bibliotekarskiego na Pomorzu. Pracą sieci współpracy i samokształcenia kieruje jej koordynator.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, spotkania organizowane są zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

Wśród tematów rozmów podejmowanych przez nauczycieli dominują te, związane z organizacją pracy biblioteki szkolnej, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, metodami pracy z użytkowaniem oraz promocją czytelnictwa i biblioterapią.

Sieci prowadzone są w placówce macierzystej w Gdańsku oraz w filiach.

Informacja o spotkaniu inaugurującym pracę sieci pojawia się corocznie na początku roku szkolnego na stronie internetowej Biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie