Proponujemy nauczycielom województwa pomorskiego konsultacje i spotkania z odpowiednio przeszkolonymi pracownikami biblioteki – nauczycielami bibliotekarzami.

Pomoc obejmuje doradztwo w zakresie:

  • doboru i opracowania księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • przeprowadzenia selekcji i skontrum zbiorów bibliotecznych,
  • realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
  • promocji czytelnictwa wśród uczniów,
  • stosowania narzędzi i zasobów cyfrowych w pracy nauczyciela,
  • korzystania z utworów z poszanowaniem praw autorskich,
  • rozwiązywania bieżących problemów bibliotek szkolnych.

Informacje:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
I piętro, pokój 223
58 344 01 68 wew. 106
wspomaganie@pbp.gda.pl

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie