Seminaria dla Nauczycieli Bibliotekarzy organizujemy cyklicznie od 2003 r.
Podczas seminarium gościmy specjalistów, których zainteresowania badawcze oscylują wokół promocji czytelnictwa, organizacji i działalności bibliotek szkolnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody i formy pracy z uczniem.
Ponadto prezentujemy ofertę wspomagania szkół i placówek w danym roku szkolnym przygotowaną przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku.
Konferencja corocznie gromadzi ponad 100 uczestników i jest wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz nauczycieli bibliotekarzy z Pomorza.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie