Za nami XX Sesja Metodyczna „Po(prawna) biblioteka. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych”. Wydarzenie już podczas zapisów cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja. Gościliśmy blisko stu nauczycieli bibliotekarzy z całego województwa pomorskiego.

wszyscy uczestnicy sesji metodycznej w sali

Temat obowiązków i praw nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych wciąż rodzi wiele pytań i wątpliwości związanych między innymi z zastępstwami, niepłatnymi dodatkowymi godzinami, wykonywaniem scontrum, odpowiedzialności za uczniów oraz tej materialnej za książki i wyposażenie biblioteki. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom i podjąć się dyskusji nad tym tematem. W tym celu zaprosiliśmy ekspertów, którzy w swoich prelekcjach pochylili się nad interpretacją przepisów prawa oraz odpowiedzieli na nurtujące pytania nauczycieli bibliotekarzy.

Dyrektor PBP Małgorzata Kłos otwierająca sesję

Doktor Krzysztof Stasiak (wykładowca akademicki, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą z Prawem Oświatowym Uniwersytetu Gdańskiego, wielokrotny uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie) rozpoczął sesję wykładem „Uwarunkowania prawne wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza”. Następnie swoje wystąpienie „Poprawiania prawa historia ciekawa. Wybrane przykłady działań podejmowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich” przedstawiła Danuta Brzezińska, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

dr Krzysztof Stasiak

wykład dr Krzysztofa Stasiaka

Danuta Brzezińska przy mówinicy

wykład Danuty Brzezińskiej

Następnie rozpoczęła się druga część sesji, która przede wszystkim stanowiła inspirację i zachętę do podjęcia różnych inicjatyw promujących czytelnictwo. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Jednoralska-Józefczyk (nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie, wyróżniona 3 nagrodą w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2022 SBP), która opowiedziała o stworzonej przez siebie Bibliotece Motyli w prezentacji „Mural i misja, czyli 2 słowa o Bibliotece Motyli”. Wydarzenie zamknęło przemówienie Elwiry Worzały, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich O/ Gdynia, która opowiedziała o jego działalności i inicjatywach. Towarzystwo w tym roku obchodziło swoje 30-lecie i z tej okazji Dyrektor PBP w Gdańsku Małgorzata Kłos wręczyła jego prezesce gratulacje.

Małgorzata Jednoralska-Józefczyk

wykład Małgorzata Jednoralska-Józefczyk

Elwira Worzała

Małgorzata Kłos i Elwira Worzała

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Przypominamy, że Sesja Metodyczna jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym wiosną każdego roku w naszej bibliotece. Zapraszamy również do śledzenia aktualności, aby być na bieżąco z innymi naszymi wydarzeniami skierowanymi do nauczycieli bibliotekarzy i nie tylko.

Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okrąg Pomorski, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddziału w Gdyni oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie