Ocena rozwoju intelektualnego dzieci z wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi : podręcznik dla studentów i praktyków / Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. – ISBN 978-83-227-9608-5

W podręczniku przedstawiono cztery testy dla psychologów stosowane w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, zaburzeniami ucznia się (głównie dysleksja), ADHD oraz zaburzeniami mowy (zaburzenia językowe DLD) i komunikacji. Podręcznik zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną w ocenie rozwoju intelektualnego dzieci w dziedzinie psychologii klinicznej i edukacyjnej. W każdym rozdziale zawarto opis zaburzenia wg międzynarodowych klasyfikacji, informacje o diagnozie różnicowej, charakterystykę funkcjonowania poznawczego poszczególnych grup, specyfikę badania diagnostycznego wg różnych zaburzeń rozwojowych i problemy badania diagnostycznego. W pierwszym rozdziale przedstawiono testy do badania rozwoju intelektualnego w poszczególnych zaburzeniach: Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (wersja zmodyfikowana WISC-R, wydanie piąte WISC-V), Skale Inteligencji i Rozwoju IDS,, IDS-P, IDS-2, Skale Inteligencji Stanford-Binet  – edycja piąta SB5, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie  Leiter-3. W kolejnych rozdziałach opisano możliwości stosowania testów w poszczególnych deficytach rozwojowych dzieci. Podręcznik jest przeznaczony dla psychologów i studentów psychologii.

 

 

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie