Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku / Jolanta Skubisz. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2022. – ISBN 978-83-7405-705-9

Autorka publikacji specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa szkolnego, profilaktyki na rzecz tego bezpieczeństwa oraz pedagogice wirtualnej. W związku z globalizacją i wirtualizacją życia społecznego oraz pandemią Sars-CoV-2 pojawiła się konieczność zmiany w edukacji, m.in. w zakresie pracy zdalnej i hybrydowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa. Podano charakterystykę pojęcia, definicje, strukturę i typologię bezpieczeństwa oraz prawne aspekty bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w edukacji. Drugi rozdział prezentuje problematykę pedagogiki wirtualnej XXI wieku. Autorka wskazuje konieczność zmian w dydaktyce, w tym pracy zdalnej i potrzebę kształcenia w zakresie pedagogiki wirtualnej w szkole wyższej. Ostatni rozdział publikacji dotyczy zagadnień wirtualności we współczesnej profilaktyce pedagogicznej. Część teoretyczna podaje istotę wirtualnej profilaktyki pedagogicznej. W części praktycznej wskazano problemy współczesnej wiedzy o profilaktyce pedagogicznej w rzeczywistości wirtualnej. Książka skierowana jest do studentów kierunków pedagogicznych oraz pedagogów szkolnictwa powszechnego i akademickiego.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie