Konferencje uczniowskie

Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa organizowana jest od 2017 r. w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku we współpracy z Politechniką Gdańską.
Składa się ona z sześciu paneli dziedzinowych, które obejmują biologię, chemię, fizykę, informatykę, matematykę i nauki humanistyczne/kompetencje społeczne, co stwarza uczniom z Pomorza możliwość wymiany myśli na płaszczyźnie interdyscyplinarnej.

Konferencja jest okazją do aktywizowania i wspierania uczniów zdolnych, rozbudzania ich zainteresowań, daje szanse kształcenia umiejętności zabierania głosu w dyskusji naukowej.
To wydarzenie promujące wiedzę zrzesza co roku kilkuset uczniów, którzy uczestniczą w dyskusjach na tematy związane m.in. z przyszłością planety czy miejscem człowieka w świecie zdominowanym przez technologię.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Ciało człowieka – fascynująca maszyneria”. Była to ostatnia, siódma edycja realizowana w ramach kończącego się w 2023 roku projektu „Zdolni z Pomorza”, który był współfinansowany ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednak już teraz możemy potwierdzić, że wydarzenie będzie kontynuowane w ramach nowego projektu. Szczegóły już wkrótce!

Relacja z VII PUKN 2023

 

Spotkania/warsztaty autorskie

Drugim elementem projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanym z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku jest cykl spotkań i warsztatów autorskich.
Skierowane do młodzieży wydarzenia mają na celu umożliwienie im kontaktów z uznanymi w skali kraju pisarzami i naukowcami, spojrzenie na świat z odmiennej perspektywy, a także wejście w interakcję ze znanymi postaciami poprzez rozmowę z nimi, zadawanie pytań, a tym samym rozwijanie własnych kompetencji społecznych.

Do tej pory gośćmi naszych spotkań byli: Rafał Kosik, Adam Wajrak, Ewa Lipska, Małgorzata Warda (warsztaty kreatywnego pisania), Weronika Łucyk (warsztaty teatralne), Jacek Pałkiewicz, Monika Tomczyk (warsztaty teatralne), dr Łukasz Lamża, Katarzyna Ryrych, dr Klaudia Rosińska (warsztaty dot. bezpieczeństwa w sieci), dr Natalia Mętrak-Ruda, Justyna Suchecka (warsztaty komunikacji społecznej) oraz Przemysław Rudź.

Szczegółowe informacje o projekcie „Zdolni z Pomorza” dostępne są na stronie: https://zdolnizpomorza.pl/

Zobacz relację z ostatniego spotkania w tym roku z Przemysławem Rudziem tutaj.

Kolejne wydarzenia z tego cyklu są zaplanowane na 2024 rok wraz z rozpoczęciem nowego projektu. O szczegółach będziemy informować w aktualnościach na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy!

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie