Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczęśniak, Katarzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 2022. – ISBN 978-83-8294-032-9

W książce przedstawiono terapie dzieci z mutyzmem wybiórczym. Terapeutki opisały swoje indywidualne doświadczenia w pracy z dzieckiem z tym zaburzeniem. Przedstawiły metody pracy, formy i techniki terapeutyczne na podstawie doświadczenia i wiedzy teoretycznej. Opisały terapie dzieci na różnych etapach rozwoju: dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej i w gimnazjum. Wskazały na doświadczenia pracy indywidualnej jak i grupowej. W książce jest opisany przypadek dziecka w żłobku, u którego zauważono niepokojące zachowania, które mogą rozwinąć się w mutyzm wybiórczy. W pracy terapeutycznej z dzieckiem w przedszkolu podkreślono rolę współpracy z rodziną i środowiskiem. Jedna z autorek przedstawia swoje doświadczenia z okresu pracy za granicą. Inne autorki pokazują wartości terapii grupowej, w której współpracują rodzice, terapeuci i nauczyciele. Ostatni rozdział książki zawiera bajkę terapeutyczną napisaną przez psychologa klinicznego, która może być wykorzystana w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym. Książka skierowana do rodziców i logopedów, psychologów, pedagogów.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie