Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce  / Małgorzata Paszkowska. – Warszawa : Difin, 2023. – ISBN 978-83-8270-158-6

Autorka jest specjalistką w zakresie prawa i zarządzania w ochronie zdrowia. Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie zawodu fizjoterapeuty i organizacji rehabilitacji leczniczej w Polsce. Podano w niej podstawowe pojęcia jak definicję zawodu fizjoterapeuty oraz genezę, pojęcie i rodzaje rehabilitacji. Następnie omówiono system kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego fizjoterapeutów. W kolejnej części autorka podała warunki nabycia prawa wykonywania zawodu i jego zakres oraz prawne i etyczne standardy jak ustawowe obowiązki fizjoterapeuty i zasady etyki zawodowej. Wskazała na rolę Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która promuje zawód fizjoterapeuty, integruje środowisko, prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Omówiła formy organizacyjne rehabilitacji leczniczej jako świadczenia gwarantowanego z ubezpieczenia zdrowotnego oraz spoza systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Książka zawiera wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. Skierowana jest do fizjoterapeutów i instytucji zarządzających rehabilitacją leczniczą oraz  studentów kierunku fizjoterapia.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie