Wyzwania wychowania w świetle problemów dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Beata Ziółkowska, Magdalena Miotk-Mrozowska, Jarosław Ocalewski. – Warszawa : Difin, 2023. – ISBN 978-83-8270-208-8

Autorzy opisują wybrane konteksty rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w obszarze rodziny, szkoły i rynku pracy. W pierwszej części monografii wskazują na współczesne problemy i wyzwania rodzicielstwa i wychowania dzieci, zadania współczesnego nauczyciela i wychowawcy oraz szanse i zagrożenia  dla młodzieży na rynku pracy. Następnie dokonują przeglądu wybranych problemów dzieci i młodzieży, które wynikają z okresu dojrzewania, z przyczyn polityczno-społecznych oraz społeczno-kulturowych. Opisano przeżywanie młodzieży, czyli trudne emocje, samotność, wyzwania współczesności, problemy z seksualnością (orientacja, tożsamość i aktywność seksualna młodzieży), trudności w komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz zagrożenia w świecie wirtualnym (Internet). W ostatnim rozdziale wskazano na negatywne strategie radzenia sobie przez młodzież jak substancje psychoaktywne, (nie)jedzenie jako relacja, hazard, gry komputerowe (cyfrowe). Na zakończenie wskazano i podkreślono ogromną rolę wyobraźni, kreatywności i regulacji emocjonalnej w radzeniu sobie z problemami przez dzieci i młodzież.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie