Dziecko odporne psychicznie : jak wychować odważne i otwarte dzieci w świecie pełnym lęku? / Muniya S. Khanna, Philip C. Kendall ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2023. – ISBN 978-83-8258-130-0

Poradnik dla rodziców o wychowaniu dzieci odpornych psychicznie. Autorzy są psychologami klinicznymi specjalizującymi się w poznawczo-behawioralnej terapii lęku. Wspólnie opracowali cyfrowe programy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Doktor Philip C. Kendall jest autorem programu „Zaradny Kot” w psychoterapii lęku dzieci i młodzieży. Program przedstawiony w publikacji oparty jest na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej w zakresie radzenia sobie z lękiem i stresem przez dzieci i młodzież. Składa się z czterech kroków, który pomogą w nabyciu zdolności reagowania na problemy życiowe. W książce przedstawiono też plan radzenia sobie z lękiem „STOP”, który pomoże w realizacji programu czterech kroków. Poradnik zawiera omówienie zasad budowania trwałej odporności psychicznej, składniki odporności psychicznej, a następnie podaje praktyczne wskazówki do przejścia przez wszystkie kroki planu „Stop”, czyli cztery kroki do przerwania błędnego koła: krok pierwszy – strach mnie bierze?, krok drugi – teraz wydarzy się coś złego!, krok trzeci – odrzucam bierność, krok czwarty – poradziłam/poradziłem sobie! Książka skierowana jest do rodziców i opiekunów, a także psychologów i terapeutów.

 

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie